Viết bài chuẩn SEO là gì? Ví dụ và cấu trúc bài viết chuẩn SEO

Viết bài chuẩn SEO là gì?

Viết bài chuẩn SEO là quá trình biên tập nội dung (Content Writing) dựa trên các tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung của máy tìm kiếm Google. Từ đó chúng ta tiến hành tối ưu nội dung bài viết dựa theo chùm từ khóa (bao gồm 1 từ khóa chính và nhiều từ khóa phụ) giúp máy tìm kiếm dễ dàng đọc, hiểu và lập chỉ mục cho nội dung bài viết một cách nhanh chóng.

Ví dụ và cấu trúc bài viết chuẩn SEO

Bước 1: Lựa chọn chủ đề bài viết
Bước 2: Nghiên cứu từ khoá bài viết
Bước 3: Lên cấu trúc cho bài viết
Bước 4: Triển khai viết nội dung theo chuẩn SEO
Bước 5: Tối ưu tiêu đề cho bài viết
Bước 6: Đảm bảo số lượng từ khoá trong bài viết

Các dạng cấu trúc bài viết chuẩn SEO

BÀI XÃ LUẬN:

Định nghĩa: Bài xã luận là nội dung mang tính khách quan đăng trên trang nội dung chính của các tờ báo giấy, hoặc chuyên mục chính của các tờ báo trực tuyến (còn gọi là báo mạng). Nội dung của bài viết Editorial thường chứa đựng những tin tức có giá trị cho độc giả mà rất hiếm khi ngụ ý quảng cáo cho bất kỳ loại hàng hoá nào

Dung Lượng: 800-1000 từ

Dạng bài: Đánh giá thị trường, phỏng vấn chung, phóng sự cảm nhận, góc nhìn khách quan, văn phong ngôi thứ 3

Nội dung: Vấn đề cơ bản của bài xã luận là phải có câu chuyển hấp dẫn, phù hợp với phong cách của kênh truyền thông và phải xuất hiện dưới dạng là thông tin khách quan có ích cho người đọc. Như vậy, thông tin trực tiếp về công ty hay sản phẩm phải được gài khéo lép và thường chỉ nhắc đến như một ví dụ minh hoạ.

Cúc trúc phù hợp:

BÀI THUƠNG MẠI:

Định nghĩa: Bài báo thương mại có thể hiểu là quảng cáo được viết dưới dạng một bài báo. Bài báo thương mại thường được viết với ngôi thứ nhất, “chúng tôi nói về chúng tôi”. Hay có thể hiểu đó là những bài quảng cáo được các công ty mua “đất” trên các báo để truyền trực tiếp thông tin về công ty, sản phẩm, nhân vật, sự kiện,…..

DUNG LƯỢNG: 600-800 từ

DẠNG BÀI: Phân tích, mô tả, hướng dẫn sử dụng tính năng sản phẩm/ dịch vụ/thương hiệu. Văn phong ngôi thứ nhất hoặc thứ ba

NỘI DUNG: Các công ty thường trình bay Advertorial theo phong cách một bài báo thông thường. Đôi lúc thông tin “trông có vẻ khách quan để tăng sức thuyết phục, khác với hình thức quảng cáo là công khai tung hô về mình. Cách này cũng tạo “cảm giác đáng tin cậy” hơn vì được trình bày giống một bài viết. Tuy nhiên, Advertorial cũng dễ bị “lộ tẩy” là một bài quảng cáo thông thường và gây phản cảm

CẤU TRÚC NỘI DUNG PHÙ HỢP:

BÀI KIỂM CHỨNG:

Định Nghĩa: Bài kiểm chứng là bài viết có đưa nhân vật thực tế sử dụng. Đưa các số liệu dẫn chứng thực tế để thuyết phục khách hàng, làm cho khách hàng tin hơn khi quyết định mua sản phẩm.

Dung lượng: 1000-1500 từ

Dạng bài: Bài nghiên cứu – phân tích thị trường phỏng vấn nhân vật, nổi tiếng, phóng sự điều tra, câu chuyện thương hiệu… Góc nhìn khách quan, văn phong ngôi thứ 3

Nội dung: Do tính chất hoàn toàn khách quan nên đây là dạng bài gây được nhiều thiện cảm và niềm tin cho độc giả. Đó cũng chính là cái khó của Copywriter khi viết bài kiểm chứng. Quá trình biên tập (Editing) phải khéo léo chuyển những lời phát biểu, những số liệu khách quan về hướng có lợi cho công ty, thương hiệu, sản phẩm PR.

CẤU TRÚC PHÙ HỢP

Post Comment