Bitcoin halving là gì và Bitcoin halving lần đầu khi nào?

Bitcoin halving là gì?

Bitcoin halving (còn được gọi là “halving event”) là một sự kiện xảy ra định kỳ trên mạng lưới Bitcoin, khi khối thưởng cho mỗi khối được giảm đi một nửa. Điều này có ý nghĩa là số Bitcoin được tạo ra từ việc khai thác (đào) mỗi khối sẽ giảm đi một nửa.

Cụ thể, theo quy tắc của Bitcoin, mỗi 210.000 khối mới (khoảng 4 năm), khối thưởng của Bitcoin sẽ giảm đi 50%. Ban đầu, khi Bitcoin được khởi tạo vào năm 2009, khối thưởng là 50 Bitcoin mỗi khối. Sau sự kiện halving đầu tiên vào năm 2012, khối thưởng giảm xuống còn 25 Bitcoin mỗi khối. Tiếp theo, vào năm 2016, halving thứ hai diễn ra, làm giảm khối thưởng xuống còn 12,5 Bitcoin mỗi khối. Vào năm 2020, halving thứ ba đã xảy ra, làm giảm khối thưởng xuống còn 6,25 Bitcoin mỗi khối.

Mục đích chính của Bitcoin halving là giới hạn nguồn cung của Bitcoin theo thời gian và tạo ra một cơ chế kích thích việc giữ Bitcoin. Bằng cách giảm khối thưởng, halving giúp kiềm chế lạm phát của Bitcoin và tạo ra một cung cấp Bitcoin khan hiếm hơn theo thời gian. Điều này có thể góp phần vào việc tăng giá trị của Bitcoin theo quan điểm nhiều người.

Bitcoin halving lần đầu khi nào?

Bitcoin halving lần đầu đã diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Đây là sự kiện halving đầu tiên kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2009. Trước halving đó, khối thưởng cho mỗi khối là 50 Bitcoin. Sau khi halving diễn ra, khối thưởng đã giảm xuống còn 25 Bitcoin mỗi khối. Halving lần đầu đã đánh dấu một bước quan trọng trong lịch sử của Bitcoin và thiết lập quy tắc giảm nửa khối thưởng sau mỗi khoảng thời gian 210.000 khối (khoảng 4 năm).

Bitcoin halving vào những năm nào?

Dưới đây là danh sách các năm mà Bitcoin đã trải qua sự kiện halving:

  1. Halving thứ nhất: Ngày 28 tháng 11 năm 2012
  2. Halving thứ hai: Ngày 9 tháng 7 năm 2016
  3. Halving thứ ba: Ngày 11 tháng 5 năm 2020
  4. Halving thứ tư: Dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm 2024 (chưa xác định ngày chính xác)

Quy tắc của Bitcoin là halving xảy ra sau mỗi khoảng thời gian 210.000 khối (khoảng 4 năm). Vì vậy, halving tiếp theo được dự kiến ​​sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm 2024, và sau đó, halving sẽ tiếp tục xảy ra định kỳ theo quy tắc này cho đến khi khối thưởng tiến về gần 0 Bitcoin.

Bitcoin khai thác hết khi nào?

Theo quy tắc của Bitcoin, tổng nguồn cung Bitcoin sẽ tiến dần về 21 triệu đồng Bitcoin. Khi đạt được ngưỡng này, không có thêm Bitcoin mới được tạo ra từ quá trình khai thác. Dự kiến ​​rằng sự kiện này sẽ xảy ra vào khoảng năm 2140.

Hiện tại, mỗi khối mới được khai thác (đào) trong mạng lưới Bitcoin đang được thưởng với số Bitcoin giảm dần sau mỗi halving. Khi một halving xảy ra, khối thưởng giảm đi một nửa và tiếp tục giảm theo quy tắc này sau mỗi 210.000 khối (khoảng 4 năm). Điều này có nghĩa là việc khai thác Bitcoin sẽ trở nên khó khăn hơn theo thời gian và nguồn cung mới sẽ giảm dần.

Khi Bitcoin khai thác hết, nguồn cung của nó sẽ được kiểm soát hoàn toàn bởi các Bitcoin đã được tạo ra trước đó và hiện đang lưu thông trên thị trường. Việc hạn chế nguồn cung mới này là một trong những yếu tố góp phần vào tính khan hiếm và giá trị của Bitcoin.

Theo quy tắc của Bitcoin, nguồn cung mới của Bitcoin sẽ tiến tới gần 0 vào năm 2140. Tại thời điểm đó, sẽ không còn khối thưởng nữa và tất cả số Bitcoin đã được tạo ra sẽ đã được lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng trước năm 2140, hầu hết nguồn cung Bitcoin sẽ đã được khai thác và hiện tại đã có khoảng hơn 18 triệu Bitcoin trong lưu thông

Khi Bitcoin khai thác hết thì thợ đào sẽ kiếm được Bitcoin như thế nào?

Khi Bitcoin hết được khai thác và không còn khối thưởng nữa, các thợ đào (miners) sẽ không còn nhận được Bitcoin từ việc khai thác mới. Tuy nhiên, họ vẫn có thể kiếm Bitcoin thông qua các phí giao dịch Bitcoin.

Trên mạng lưới Bitcoin, khi người dùng thực hiện giao dịch Bitcoin, họ cần trả một khoản phí giao dịch cho các thợ đào để đảm bảo việc xác nhận và xử lý giao dịch của họ. Phí giao dịch này có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ cạnh tranh trong mạng và tải giao dịch hiện tại.

Khi Bitcoin hết được khai thác, các thợ đào sẽ dựa vào thu nhập từ phí giao dịch để kiếm Bitcoin. Khi mạng lưới Bitcoin đang hoạt động, việc xử lý giao dịch và bảo mật mạng vẫn là nhiệm vụ quan trọng của các thợ đào. Người dùng Bitcoin sẽ tiếp tục trả phí giao dịch để đảm bảo việc giao dịch của họ được ưu tiên và xử lý nhanh chóng.

Ngoài ra, các thợ đào cũng có thể chuyển hướng sang các hoạt động khai thác và xử lý các loại tiền điện tử khác, ngoài Bitcoin. Có nhiều loại tiền điện tử khác mà các thợ đào có thể tìm kiếm cơ hội để khai thác và kiếm lợi nhuận.

Tóm lại, khi Bitcoin hết được khai thác, các thợ đào sẽ chuyển sang kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch Bitcoin và có thể tìm kiếm cơ hội khai thác và xử lý tiền điện tử khác.

Post Comment