Cảnh bảo về trang giả mạo lừa đảo Stellar – Lumens

Cách thức hoạt động rất tinh vi. Nó thường chia sẻ hình ảnh của face mình và kèm theo 1 dòng tin nhắn nhận 6500 lumen

khi các bạn kích vào link nó chuyển bạn tới trang đăng nhập để nhận 6500 lumen, ai sơ ý tin tưởng thì nhập Secret key thì mất tài khoản luôn.

Post Comment