Bitcointalk là gì? Cách kiếm tiền từ diễn đàn này

Bitcointalk là gì?

Bitcointalk.org là một diễn đàn trực tuyến về tiền điện tử, Bitcoin và các loại Altcoin khác lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về tiền điện tử ở đây. Các loại Altcoin mới ra, cách đào các loại tiền ảo và thậm chỉ kiếm được tiền từ diễn đàn này. Thỉnh thoảng có những sự kiện giúp bạn có thể kiếm được kha khá tiền (dành cho những người biết tiếng Anh).

Đây là một sự kiện đang xảy ra tại tháng 12/2017 tại Bitcointalk:

 

Điều kiện là chi cần 1 tài khoản bitcoin talk từ 1 tháng trở lên tham gia chương trình bounty trên bitcoin talk nhận từ 0.0005 đến 0.02 btc, 1 tuần phải post hơn 10 bài và phải hơn 60 ký tự mỗi bài

tham gai chương trình để chữ ký của nó với mức btc nhận như sau
thời gian từ 1.12 đến 30/12
có nhiều chương trình lắm nhưng mình giới thiệu qua cái để chữ ký này hấp dẫn nhất vì nó phân bố lên đến 35 % khoảng 5.25 btc
chi tiết nhận như sau

  • Thành viên mới: 0.0005 BTC / tuần 100 ngàn
  • Junior Members: 0.003 BTC / tuần 700 ngàn
  • Thành viên: 0.0050 BTC / tuần
  • Thành viên chính thức: 0,0110 BTC / tuần
  • Các thành viên cao cấp: 0,0150 BTC / tuần
  • Thành viên anh hùng: 0.0200 BTC / tuần
  • Các thành viên huyền thoại: 0.0220 BTC / 5 triệu đó mấy thím

Hướng dẫn chi tiết có thể vào toppic của nó
đai loại chỉ cần làm theo mẫu sau
copy phần chữ ký theo rank tài khoản btctalk của bạn rồi đặt chữ ký rồi post bình luận trên form
Join signature

Username :
Rank:
Post count:
Btc addres:
còn nhiều chiến dịch khác nữa bạn tự tìm hiểu nhé
link: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2494912.0

Post Comment