Cách khôi phục mật khẩu cấp 1, cấp 2 Blockchain

Tài khoản Blockchain.com (trước kia dùng tên miền blockchain.info) dùng đễ lưu trữ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Nếu bạn quên mật khẩu cấp 1, hoặc mật khẩu cấp 2 mà muốn đăng nhập vào để chuyển tiền được bạn bắt buộc phải có 12 chữ khóa bí mật mà mình đã từng lưu trữ khi mới bắt đầu dùng ví. Nếu không có 12 chữ khóa bí mật này bạn sẽ không thể khôi phục được tài khoản và sẽ mất toàn bộ số tiền mình có.

Hướng dẫn cách khôi phục tài khoản khi có 12 chữ khóa bí mất

Vào trang chủ Blockchain: https://login.blockchain.com/#/login

Click vào tùy chọn:

Click khôi phục các khoản tiền:

Nhập đúng 12 từ khóa vào và bạn có thể thiết lập lại email và mật khẩu mới cho tài khoản của bạn (nếu 12 từ khóa sai bạn sẽ không thể khôi phục)

12 từ khóa này bất cứ ai có được cũng như chủ sở hữu tài khoản của bạn, vì vậy hãy giữ nó cẩn thận.

Nếu không có 12 từ khóa bạn sẽ không thể khôi phục lại tài khoản mặc dù có địa chỉ email hoặc số điện thoại.

4 thoughts on “Cách khôi phục mật khẩu cấp 1, cấp 2 Blockchain

Post Comment